Ustalenie grupy docelowej – niezbędne w projektowaniu kampanii reklamowej

Jednym z podstawowych warunków wstępnych kampanii reklamowej jest ustalenie grupy docelowej. Pozwala to zoptymalizować działania, sprecyzować ofertę, skorzystać z najbardziej komunikatywnej formy przekazu.

Jeśli twój zespół sprzedaży od lat zajmuje się reklamą i marketingiem, istnieją pewne zasady, których muszą przestrzegać, aby rozpocząć kampanię – czy to w przestrzeni fizycznej czy w mediach cyfrowych. Konieczne jest, aby zrozumieć to od samego początku, ponieważ może uratować wszelkiego rodzaju nieprzyjemnych następstw a tym samym strat finansowych. Jedną z podstawowych zasad jest ustalenie właśnie grupy docelowej.

Grupa docelowa determinuje inne ważne kwestie jakie należy podjąć projektując kampanie reklamową. Do kwestii tych należą: rodzaj miejsc fizycznych, gdzie reklama zewnętrzna ma być instalowana i czy w ogóle taki rodzaj reklamy ma być zastosowany, obszary geograficzne, gdzie zarówno reklama zewnętrzna, ale również telewizyjna, radiowa oraz internetowa ma być emitowana, czas emisji w różnych ujęciach (na przykład dziennym – w jakich godzinach emisja ma się odbywać czy tygodniowym – na jakie dni tygodnia emisja ma przypadać) i wiele innych.

Niektóre kampanie mogą odbywać się wyłącznie w sferze Internetu, przy użyciu na przykład Google Ads ale często spotyka się kampanie, gdzie używa się wielu środków przekazu reklamowego. Każdy rodzaj kampanii – czy takie gdzie używa się jednego rodzaju środka przekazu czy też kampania złożona zaprojektowana musi być pod kątem grupy docelowej.

Author: admin